СД "Амбелино Ковачеви и с-ие"

 Геодезически заснемания на имоти, трасиране на имотни граници, делби и проекти, вертикален и трасировъчен план, строителна линия и ниво, схеми на етажна собственост

 

Адрес: ул. "П. К. Яворов" 4

Лице за контакт: агр. Димитър Ковачев

GSM/Тел. : 0898 55 72 58  

Email: dkovachev@abv.bg                                   

Уеб адрес: http://www.geometbg.com

 

{START_COUNTER}