“НЕОКАД” ООД

НЕОКАДООД  

Кадастрални карти и регистри, GPS измервания,следене на вертикални и хоризонтални деформации на сгради и съоръжения, създаване на кадастрална и топографска основа, даване на строителна линия и ниво, трасиране на имотни граници

Home page: http://www.neocad.biz

{START_COUNTER}