"ЕВРО 2009" ООД

  изработване, попълване и отстраняване на грешки на кадастрални карти по ЗКИР, изработване  и оцифряване на геодезически планове, изработване на проекти за вертикално планиране включително и 3D, изработване на трасировъчни планове, трасиране на граници, сгради и съоръжения, инженерна геодезия

 

 

Геодезически офис: гр.Бургас ул."Генерал Гурко" №18 ет.3

Управител:  инж.Георги Петров Георгиев 

 GSM: 0888 786 528; email: cadkom@mail.bg;

 fax./тел. 056 834 231

 

{START_COUNTER}