Геодезически услуги гр.ЛОМ


 
  Проектиране, вертикално планиране, кадастрална карта, специализирана карта, етажни схеми, самостоятелни обекти, трасиране на имоти и сгради, кадастър, регулация, ПУП, ИПР, удостоверения за търпимост,

 

Email: d_o_dimitrov@abv.bg

тел./GSM 0898775017

Адрес: http://georef.hit.bg

{START_COUNTER}