"Батимекс 1" ООД

 

 Предмет на дейност: Геодезия, Кадастър, Градоустройство

 

АДРЕС:  гр. Варна , ул. " Брегалница " No 28, ет.1, ап.2

GSM  0887215006 ; Управител - тел/факс 052/654907; Технически отдел - тел. 052/654947

email:  dicart@abvbg

{START_COUNTER}