"Геомет"ООД

Геодезически заснемания на имоти, трасиране на граници, делби и проекти, вертикален и трасировъчен план, определяне на строителна линия и ниво, схеми на етажна собственост, отстраняване на грешки и непълноти в кадастралната карта

 

Лице за контакт: агр. Димитър Ковачев

тел/GSM.: 0898 55 72 58

Уеб адрес: http://www.geometbg.com

Email:  dkovachev@abv.bg

 

{START_COUNTER}